facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wymagane dokumenty na studia

 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia dostępne będą na stronie : https://irk.us.edu.pl/listy.html

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest, po okazaniu do wglądu dowodu osobistego albo paszportu,  do złożenia dokumentów i dokonania wpisu na studia  w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

Wymagane dokumenty składa się ( w opisanej teczce )  w  Dziekanatach  ( wykaz dziekanatów )  .

Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na pierwszy rok studiów nie będziesz mógł/a osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, pamiętaj aby upoważnić do tego inną osobę.   ( wzór upoważnienia ) 

 

 

Informacja o opłacie za legitymację studencką oraz indeks na stronie http://kandydat.us.edu.pl/elektroniczne-legitymacje-studenckie-i-indeksy

 

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zdecydujesz się zrezygnować z podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku, złóż pisemną rezygnację (wzór – oświadczenia o rezygnacji z podjęcia studiów).

Oświadczenie powinno się złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

Pamiętaj, że na wolne miejsca wciąż oczekują inni kandydaci!

Oświadczenie można przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (patrz: „Kontakt do komisji” przy liście zakwalifikowanych do przyjęcia), albo pocztą zwykłą na adres wydziału, albo złożyć osobiście we właściwym dziekanacie.

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.