facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wymagane dokumenty na studia

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do złożenia dokumentów i dokonania wpisu na studia  w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia dostępne będą na stronie : https://irk.us.edu.pl/listy.html

Wymagane dokumenty składa się ( w opisanej teczce )  w  Dziekanatach  ( wykaz dziekanatów )  .

Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na pierwszy rok studiów nie będziesz mógł/a osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, pamiętaj aby upoważnić do tego inną osobę.   ( wzór upoważnienia ) 

 

 

Informacja o opłacie za legitymację studencką oraz indeks na stronie http://kandydat.us.edu.pl/elektroniczne-legitymacje-studenckie-i-indeksy

 

Niezłożenie dokumentów lub niedokonanie wpisu spowoduje wszczęcie postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji w przedmiocie przyjęcia na studia. Jednocześnie niezwłocznie, nie później niż przed upływem terminu wpisu na I rok studiów, należy poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o rezygnacji z podjęcia studiów w Uniwersytecie Śląskim ze względu na rozpoczęcie studiów w innej uczelni lub z innych powodów. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej doręczonej przez pocztę lub złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału, albo o tej rezygnacji poinformować ustnie do protokołu w Dziekanacie Wydziału. Powyższego zawiadomienia można także dokonywać poprzez pełnomocnika.
 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.