Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wymagane dokumenty na studia

 

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia dostępne będą na stronie : https://irk.us.edu.pl/listy.html

Pod rygorem utraty miejsca na liście kwalifikacyjnej kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest, po okazaniu do wglądu dowodu osobistego albo paszportu,  do złożenia dokumentów i dokonania wpisu na studia  w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

Wymagane dokumenty składa się ( w opisanej teczce )  w  Dziekanatach  ( wykaz dziekanatów )  .

Jeżeli po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na pierwszy rok studiów nie będziesz mógł/a osobiście dokonać wpisu i złożyć dokumentów, pamiętaj aby upoważnić do tego inną osobę.   ( wzór upoważnienia ) 

 

 

Informacja o opłacie za legitymację studencką oraz indeks na stronie http://kandydat.us.edu.pl/elektroniczne-legitymacje-studenckie-i-indeksy

 

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zdecydujesz się zrezygnować z podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku, złóż pisemną rezygnację (wzór – oświadczenia o rezygnacji z podjęcia studiów).

Oświadczenie powinno się złożyć niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

Pamiętaj, że na wolne miejsca wciąż oczekują inni kandydaci!

Oświadczenie można przesłać zeskanowane pocztą elektroniczną na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (patrz: „Kontakt do komisji” przy liście zakwalifikowanych do przyjęcia), albo pocztą zwykłą na adres wydziału, albo złożyć osobiście we właściwym dziekanacie.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.