facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty

 

Etap I - przed postępowaniem kwalifikacyjnym:

 

Rekrutacja krok po kroku:

 

Na kierunkach studiów, na których kryteria przyjęć przewidują dodatkowe egzaminy wstępne, kandydaci przystępują do tych egzaminów i składają prace własne (o ile są wymagane) w terminach podanych przez Uczelnię.

Kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego - Zapoznaj się z procedurą uznania zaświadczenia laureata lub finalisty oraz  wykazem olimpiad i konkursów.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów będą publikowane na stronie https://irk.us.edu.pl/listy/  oraz kandydat otrzyma informację na swoje indywidualne konto w systemie IRK.

 

Etap II  - po ogłoszeniu list z wynikami postępowania kwalifikacyjnego:

 

Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  oraz złożenia wymaganych dokumentów.

Wyświetl dokumenty wymagane na studia

 

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.