Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przebieg rekrutacji i wymagane dokumenty

 

Etap I - przed postępowaniem kwalifikacyjnym:

 

Rekrutacja krok po kroku:

 

Na kierunkach studiów, na których kryteria przyjęć przewidują dodatkowe egzaminy wstępne, kandydaci przystępują do tych egzaminów i składają prace własne (o ile są wymagane) w terminach podanych przez Uczelnię.

Kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego - Zapoznaj się z procedurą uznania zaświadczenia laureata lub finalisty oraz  wykazem olimpiad i konkursów.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów będą publikowane na stronie https://irk.us.edu.pl/listy/  oraz kandydat otrzyma informację na swoje indywidualne konto w systemie IRK.

 

Etap II  - po ogłoszeniu list z wynikami postępowania kwalifikacyjnego:

 

Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na studia jest zobowiązany do dokonania wpisu w dziekanacie odpowiedniego wydziału w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną  oraz złożenia wymaganych dokumentów.

Wyświetl dokumenty wymagane na studia

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.