facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych. W 2014 roku zostały przyjęte nowe dyrektywy Unii Europejskiej, które istotnie wpływają na nowy kształt prawnej regulacji wydatkowania środków publicznych na realizację zamówienia publicznego. Dyrektywy te niewątpliwie powodują wiele problemów interpretacyjnych dotyczących istoty instytucji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, a tym samym wymagają odpowiedniej wykładni, pomocnej w szczególności uczestnikom procedur wyłaniania wykonawców zamówień.

Rozwiązania te wiążą się także ściśle z zawieraniem coraz większej liczby umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Istnieje bowiem konieczność poszukiwania alternatywnych metod realizacji zadań publicznych oraz potrzeba ich współfinansowania przez sektor prywatny.

W związku z powyższym, a także wobec spodziewanych i niezbędnych, kolejnych zmian w ustawodawstwie krajowym, oferta studiów skierowana jest nie tylko do przedstawicieli i pracowników sektora publicznego (głównie z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego), ale również do przedsiębiorców (a więc wykonawców zamówień i partnerów prywatnych), którzy spotykają się z licznymi problemami praktycznymi natury informacyjnej i interpretacyjnej w obszarze omawianych instytucji.

Program studiów, dopasowany do potrzeb praktyki, jak i proponowani wykładowcy gwarantują wysoki poziom oferty i jej wykonawstwa w ramach przedmiotowych studiów podyplomowych. Od roku 2019/20 ulega zmianie program studiów, znalazła się w nich większa niż dotychczas liczba godzin ćwiczeń, które jeszcze bardziej pomogą Państwu zrozumieć istotę przedmiotu.

Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

czas trwania

2 semestry, zajęcia odbywają się w piątki od godziny 15.15

zasady naboru

Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 1 fotografia (jak na dowód osobisty),
 • informację o sposobie wnoszenia opłat,
 • Klauzula informacyjna RODO,
  Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, które generuje się ze strony http://student.us.edu.pl/studenckie_konto   Dokumenty można pobrać ze strony: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty

data rozpoczęcia

październik 2019 r. :
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.15

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b
pok.1.26, I piętro
tel.: 032 359 11 64

SEKRETARIAT:
mgr Małgorzata Szaniewska
Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, p. 1.26 I piętro
tel.: 032 359 1164
e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl 

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek: 14.30-17.00
wtorek:12.30 - 15.30
środa: NIECZYNNE
czwartek: 12.30-15.30
piątek: 11.00-14.00

http://www.wpia.us.edu.pl/

Kierownik: dr hab. Ewa Przeszło

 

termin składania dokumentów

Przyjęcia będą następowały według kolejności zgłoszeń – aż do wyczerpania limitu miejsc

opłata

Odpłatność za studia ( decyduje data wpływu środków na konto UŚ ) :

opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. - 3200 zł (opłata za 2 semestry)  

opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr)

do 01.03.2020 r.  – 1600zł  (opłata za 2 semestr)
 

Opłaty wnoszone w ratach:

I semestr 

 • I rata - do 01.10.2019 r. – 555,70 zł
 • II rata – do 15.11.2019 r. – 555,70  zł
 • III rata – do 15.12.2019 r. – 572,60 zł
   

II semestr 

 • I rata – do 01.03.2020 r. - 555,70  zł 
 • II rata – do 15.04.2020 r. - 555,70  zł 
 • III rata – do 15.05.2020 r. – 572,60 zł

limit przyjęć

70 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.