facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe „Prawo w ochronie zdrowia” prowadzone są wspólnie przez Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny i Śląską Izbę Lekarską. Studia skierowane są do osób, które interesują się problematyką prawa medycznego, w tym do:

 • osób wykonujących zawód medyczny,
 • menadżerów służby zdrowia i innych osób związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia,
 • biegłych sądowych i prawników zajmujących się problematyką ochrony zdrowia,
 • członków komisji lekarskich oraz komisji bioetycznych,
 • organów odpowiedzialności zawodowej,
 • rzeczników praw pacjenta,
 • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.
   

Studia służą uzyskaniu orientacji w zakresie przepisów prawa medycznego oraz w elementarnych przepisach innych dziedzin prawa.

Wykładowcy łączą w swojej działalności pracę naukowo-dydaktyczną z wykonywaniem różnych funkcji w systemie wymiaru sprawiedliwości lub systemie ochrony zdrowia w Polsce. Gwarantuje to nie tylko wysoki poziom rozważań teoretycznych, ale także doskonałe zrozumienie dla potrzeb praktyki stosowania prawa. 

czas trwania

2 semestry (łączna liczba godzin – 192)

zasady naboru

Słuchaczami mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • zdjęcie
 • odpis dyplomu (kserokopia), oryginał do wglądu

data rozpoczęcia

październik 2017 - wrzesień 2018

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11 b, pok. 1.27
tel.: (32) 359-16-98
Sekretariat: mgr Marta Wilk
e-mail: marta.wilk@us.edu.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek 14:30 – 17:00
wtorek 12:30 – 15:30
czwartek 12:30 – 15:30
piątek 11:00 – 14.00
 

termin składania dokumentów

od 4 września 2017r. – do wyczerpania limitu miejsc

opłata

3000zł (2 semestry)
opłatę należy wnosić na indywidualne konto studenta: http://student.us.edu.pl/studenckie_konto
 
 • płatność jednorazowa:
semestr zimowy – do 1 października 2017 r.- 1500zł
semestr letni – do 1 marca 2018 r. - 1500zł
 
 • opłata w ratach (1580 zł za semestr):
 • płatność ratalna (semestr zimowy):
I rata - do 01.10.2017 r. – 521,40zł
II rata – do 15.11.2017 r. –521,40zł
III rata – do 15.12.2017 r. – 537,20zł
 
 • płatność ratalna (semestr letni):
I rata – do 01.03.2018 r. – 521,40zł
II rata – do 15.04.2018 r. –521,40zł
III rata – do 15.05.2018 r. – 537,20zł
 

limit przyjęć

75 osób
Przyjęcia będą następowały według kolejności zgłoszeń – aż do wyczerpania limitu miejsc

dodatkowe informacje

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego w formie testu jednokrotnego wyboru z zakresu prawa medycznego, przy czym najczęściej pytania nawiązywać będą do sformułowania oceny odnoszącej się do konkretnego stanu faktycznego. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 

Miejsce odbywania zajęć:
Śląska Izba Lekarska, Katowice, ul. Grażyńskiego 49a.
Zajęcia w trybie sobotnio-niedzielnym, 1 lub 2 razy w miesiącu

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.