facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania gospodarki administracji państwowej i samorządowej głównie w zakresie prawa: gospodarczego, prawa administracyjnego i nauki administracji prawa pracy i finansów publicznych. Przedmioty prowadzone w ramach studiów to m.in. wstęp do prawa konstytucyjnego, ustrój administracji lokalnej w Polsce, prawo administracyjne, wstęp do prawoznawstwa, problemy prawne zatrudnienia i polityki socjalnej, finanse publiczne i system podatkowy w Polsce, teoria i praktyka negocjacji, wstęp do prawa cywilnego, postępowanie administracyjne, zarządzanie firmą, instytucje europejskie, ustrój organów ochrony prawnej.. Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich Uczelni (kierunków).

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu oraz kserokopia
 • zdjęcie
 • informacja o sposobie wnoszenia opłat za studia
 • klauzula informacyjna RODO
  Opłaty należy wnosić na indywidualne konto studenta, które generuje się ze strony http://student.us.edu.pl/studenckie_konto
Dokumenty można pobrać ze strony: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty

data rozpoczęcia

październik 2019 r.
Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.00

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, pokój 1.15 (I piętro)
tel.: 032 359 21 49
Sekretariat: mgr Agnieszka Cichoń
e-mail: agnieszka.cichon@us.edu.pl
http://www.wpia.us.edu.pl/
Kierownik: dr hab. prof. UŚ Michał Kania

Godziny pracy sekretariatu: 
poniedziałek : 14.00-17.00
wtorek : 12.00-15.00
środa: NIECZYNNE
czwartek  12.00 - 15.00
piątek 11.00-14.00
 

Godziny urzędowania w lipcu i sierpniu

Lipiec:

 •   Poniedziałek: 12.00 - 15.00
 •   Wtorek: 12.00 - 15.00
 •   Środa: nieczynne
 •   Czwartek: 12.00 - 15.00
 •   Piątek: 11.00 - 14.00

Sierpień :

 •   Poniedziałek: 10.00 - 13.00
 •   Wtorek: 10.00 - 13.00
 •   Środa: nieczynne
 •   Czwartek: 10.00 - 13.00
 •   Piątek: 10.00 - 13.00

termin składania dokumentów

od 12 września 2019 r. - do wyczerpania limitu miejsc

opłata

Odpłatność za studia: ( decyduje data wpływu środków na konto UŚ ) :
opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. - 3200 zł (opłata za 2 semestry)  
opłata jednorazowa – do 01.10.2019 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr)
do 01.03.2020 r.  – 1600zł  (opłata za 2 semestr)
 
opłata w ratach *: ( wyższa o 84 zł)
I semestr 
I rata - do 01.10.2019 r. – 555,70 zł
II rata – do 15.11.2019 r. – 555,70  zł
III rata – do 15.12.2019 r. – 572,60 zł
 
II semestr 
I rata – do 01.03.2020 r. - 555,70  zł 
II rata – do 15.04.2020 r. - 555,70  zł 
III rata – do 15.05.2020 r. – 572,60 zł

limit przyjęć

90 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.