Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz kształtowanie umiejętności metodycznych niezbędnych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W trakcie studiów słuchacze zdobędą kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Uzyskają kwalifikacje do wykonywania działań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w publicznych i niepublicznych placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III. Szczególnym obszarem studiów jest problematyka dotycząca zapoznania się z uwarunkowaniami dotyczącymi założenia własnej placówki przedszkolnej – uruchomienie „innych form edukacji przedszkolnej (alternatywne formy edukacji przedszkolnej)” typu: domowe przedszkole, punkt przedszkolaka, klub przedszkolaka. Treści wybranych przedmiotów zawierają zagadnienia dotyczące funkcjonowania zagranicznych placówek przedszkolnych. Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach studiów słuchacze odbywają praktyki pedagogiczne w wybranych przez siebie lub wskazanych przez Uczelnię przedszkolach i szkołach podstawowych w łącznym wymiarze 150 godzin (75 godzin placówka przedszkolna i 75 godzin szkoła podstawowa; klasy I-III.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych, posiadających dyplom studiów I stopnia  (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) chcących uzyskać uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i nauczyciela szkoły podstawowej w klasach I-III. Program studiów uwzględnia wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

wymagane dokumenty

Wymagane od kandydata dokumenty składane drogą elektroniczną na adres:
watola@poczta.fm lub anna.watola@us.edu.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie:
  • Podanie z prośbą o przyjęcie na studia (dostępne na stronie internetowej UŚ)
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
  • Ksero dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia

data rozpoczęcia

I edycja: wrzesień/październik br.
II edycja: luty/marzec br.

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53
Sekretarz: Izabela Mozdyniewicz
tel. 32 35 99 709
Sekretarz : Anna Setnik
e-mail: anna.setnik@us.edu.pl
tel. 32 35 99 723
 
Dni i godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek: piątek 9.00-15.00
 
Kierownik studiów: dr Anna Watoła
Tel. 606 38 25 13

termin składania dokumentów

Edycja październikowa:
od 1 czerwca do 30 września
Edycja marcowa:
Od 1 listopada do 15 lutego

opłata

1.500 zł za jeden semestr
Możliwość opłaty ratalnej:
I rata: 521,40 zł.
II rata: 521,40 zł.
III rata: 537,20 zł.

limit przyjęć

25-90 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu pedagogiki , psychologii, dydaktyki zatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, oraz nauczycieli i dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych (nauczyciele-praktycy).

.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.