facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie obejmują swoim zakresem wiedzę związaną z szeroko rozumianą nauką o społeczeństwie oraz  kształtują kompetencje i umiejętności działania w następujących subobszarach:

  • wychowania obywatelskiego
  • wychowania do życia w rodzinie
  • wychowania do aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

Studia są skierowane głównie do środowiska nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Studia te są kompatybilne z programem nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymogi ministerialne.
Studia mają charakter interdyscyplinarny.

czas trwania

3 semestry (zajęcia odbywają się we wtorki)

zasady naboru

  • Studia adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych ( licealnych i policealnych), pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych.
  • Przeznaczone dla środowiska głównie nauczycielskiego, służą przygotowaniu i doskonaleniu nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do prowadzenia nauczania z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia

5 listopada - pod warunkiem wypełnienia limitu miejsc

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 3, parter
Tel. 32 359 2131
www.is.wns.us.edu.pl
 

termin składania dokumentów

31 października 2019

opłata

  • opłata: 3750 zł za całe studia (przy opłatach jednorazowych)
  • opłata: 1250 zł za semestr (przy opłatach jednorazowych), 1320 zł za semestr (przy opłatach ratalnych)

limit przyjęć

minimum 15 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.