facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne

W trakcie studiów studenci zostają zapoznani z pełnym wykładem historii od czasów starożytnych do współczesności oraz z podstawowymi informacjami na temat warsztatu historyka i dydaktyki tego przedmiotu. Dobór fachowych wykładowców (wyłącznie pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego) gwarantuje wysoki poziom zajęć merytorycznych, możliwość zapoznania się z najnowszymi wynikami badań historycznych oraz z nowinkami dydaktycznymi. Pozwala to nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa w szkołach wszelkich typów i szczebli.

Zajęcia odbywają się od października do czerwca, w piątki, w godzinach popołudniowych w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Katowice, ulica Bankowa 11. 

Program studiów:

 • Wstęp do badań historycznych
 • Metodologia historii i historia historiografii
 • Historia starożytna ziem polskich
 • Historia starożytna powszechna
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia nowożytna powszechna do 1789 r.
 • Historia nowożytna Polski do 1795 r.
 • Historia nowożytna powszechna 1789 – 1918
 • Historia nowożytna Polski 1795 – 1918
 • Historia najnowsza powszechna 1918 – 1945
 • Historia najnowsza Polski 1918 – 1944
 • Historia najnowsza powszechna po 1945 r.
 • Historia najnowsza Polski po 1944 r.
 • Historia Śląska
 • Dydaktyka historii oraz historii i społeczeństwa
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki zawodowe

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Oferta jest skierowana do osób mających przygotowanie pedagogiczne, uprawnionych do nauczania innych przedmiotów niż historia, a chcących uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz historii i społeczeństwa we wszystkich typach szkół. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • podanie oraz kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • zdjęcie
 • kserokopia dowodu osobistego
 

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, pokój 131 lub 122 (Sekretariat)
tel.: 32 3591536 lub 32 359 1314
fax.: 32 3592128

www.historia.us.edu.pl

kierownik: dr hab. Lech Krzyżanowski, tel. 32 3591536, e-mail: lech.krzyzanowski@us.edu.pl
sekretarz: Lidia Żalińska, tel. 323591314, e-mail: ih.wns@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od końca maja do końca września 2018 r.

opłata

1450 zł (jednorazowa =opłata za jeden semestr) zł lub 1530 zł (ratalna= 3 raty po 510 zł)

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w piątki od godz.13.00

www.historia.us.pl

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.