facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Przyrodniczych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Sztuki  i Nauk o Edukacji
Wydział Teologiczny

Neurodydaktyka z grywalizacją i techniką informacyjną NOWOŚĆ

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym  i są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe. Adresatami są zarówno nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, jak i rodzice chcący zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami neurodydaktyki oraz ich praktycznym znaczeniem w procesach nauczania oraz wychowania na różnych etapach rozwojowych. Ponadto w grupie zagadnień poruszanych w czasie studiów znajdują się biologiczne podstawy zachowań społecznych człowieka, wpływ gatunkowej przeszłości człowieka na jego edukacyjną i wychowawczą teraźniejszość, neurobiologiczne podłoże kontaktów interpersonalnych, zjawisk kryzysowych zarówno szkolnych jak i domowych, biologia ryzyka i stresu.

Zajęcia w ramach studiów dotyczą także nowych metod prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zasad grywalizacji, wykorzystania gier, wpływu nowoczesnych technologii na procesy przyswajania i przetwarzania informacji oraz na biologiczne podłoże rozwoju ośrodkowego układu nerwowego człowieka.

Celem studiów jest także wyjaśnienie wybranych zjawisk znanych z praktyki szkolnej, wychowawczej i domowej, które mają częściowe podłoże neurobiologiczne i próba wyjaśnienia granic wychowawczej odpowiedzialności oraz możliwości wpływu na te zjawiska.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Studia skierowane są do absolwentów studiów magisterskich.

wymagane dokumenty

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie          
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za i semestr

data rozpoczęcia

W momencie zapisania się odpowiedniej liczby kandydatów.

miejsce składania dokumentów

Dziekanat Wydziału Biologii Ochrony Środowiska,
 ul. Jagiellonska 28
40-032 Katowice
tel. 32 200 9461, fax 32 200 9361, e-mail: zofia.kuglin@us.edu.pl
Kierownik studiów : dr Marek Kaczmarzyk

 

termin składania dokumentów

Dokumenty składać można przez cały rok.

opłata

Według opracowanego kosztorysu.
Możliwość wpłaty jednorazowej lub w rozbiciu na trzy opłaty semestralne:
  • opłata jednorazowa za semestr wynosi 1800zł,
  • w przypadku rozbicia opłaty semestralnej na raty, cena jest wyższa o 100 zł.

limit przyjęć

min. 25 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.