facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności przydatnych do pracy w różnych instytucjach finansowych, w tym bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Program studiów pokrywa się z zakresem tematyki egzaminu dla aktuariuszy wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz.U 2015 poz. 700).

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków uniwersyteckich, politechnicznych i ekonomicznych, w których programie zawarte są podstawy matematyki wyższej.

wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowana do JM Rektora dostępne na stronie 
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • Kserokopia dowodu osobistego, zdjęcie.

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Studiów Podyplomowych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, pokój 533
tel. 32 359 1685
Czynny od 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku
Rekrutację prowadzi Pani mgr Aleksandra Hankus
 
Kierownik studiów podyplomowych:
dr Maria Górnioczek

termin składania dokumentów

czerwiec-wrzesień 2017 r.

opłata

Opłata za studia 2600 zł za semestr przy wpłacie jednorazowej
lub  3 raty po 920 zł, czyli 2760 zł za semestr przy wpłacie w 3 ratach.

limit przyjęć

40 osób

dodatkowe informacje

Wymiar zajęć
280 godzin:
124 godz. w I semestrze
156 godz. w II semestrze

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.