facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

Studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy  w tym obszarze. Mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa. W założeniu programowym studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków,  studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii, pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i praktyków – radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obejmują m.in. wykłady interaktywne oraz praktyczne warsztaty, połączone z rozwiązywaniem kazusów.

czas trwania

2 semestry (łącznie 200 godzin wykładowych)

zasady naboru

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia).

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego.

data rozpoczęcia

Październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Katowice, ul. Bankowa 11B, pok. 2.02.
Sekretariat: mgr Agata Galbierz, tel. 32/359 17 07, e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek: 14.00 - 17.00
Wtorek: 11.00 - 14.00
Środa: 11.00 - 14.00
Czwartek: 11.00 - 14.00

Sekretariat: mgr Agata Galbierz, agata.galbierz@us.edu.pl, tel. 32/359 17 07
Kierownik Studiów: dr Urszula Torbus, Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej, urszula.torbus@us.edu.pl

termin składania dokumentów

Od 6 września 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc

opłata

1600 zł do 1.10.2018 r.
1600 zł do 1.03.2019 r.


Płatność ratalna (semestr zimowy):
I rata - do 01.10.2018 r. – 560 zł
II rata – do 15.11.2018 r. – 560 zł
III rata – do 15.12.2018 r. – 560 zł

Płatność ratalna (semestr letni):
I rata – do 01.03.2019 r. – 560 zł
II rata – do 15.04.2019 r. – 560 zł
III rata – do 15.05.2019 r. – 560 zł

 

limit przyjęć

90 osób

dodatkowe informacje

Ukończenie Studiów wymaga napisania pracy dyplomowej.
Absolwenci Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Prawa
i polityki społecznej w ubezpieczeniach społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.