facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki

Studia zaoczne, przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia licencjackie, magisterskie. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 

czas trwania

2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

zasady naboru

Kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganej dokumentacji.

Ze względu na dużą ilość chętnych wprowadza się od X 2014 r., dodatkowe kryterium naboru którym jest ocena uzyskana na dyplomie licencjata lub magistra.

wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego;
  • odpis dyplomu magistra lub licencjata oraz ksero dyplomu magistra lub licencjata
  • ksero suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
  • opłata za semestr (po zakwalifikowaniu)
  • w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną - skierowanie, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji kierującej.
Program studiów obejmuje 425 godzin (ćwiczeń i wykładów) oraz 150 godzin praktyk w placówkach specjalnych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

data rozpoczęcia

październik 2017r. / luty 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii:
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 13,
tel.: (32) 359-97-77
www.pedagogika.us.edu.pl, www.ip.us.edu.pl

Sekretarz: mgr Agnieszka Pogoda-Ślęzak, e-mail: agnieszka.pogoda-slezak@us.edu.pl.
Kierownik studiów: dr Anna Kurzeja, tel.: 32 35 99 815, e-mail: anna.kurzeja@us.edu.pl

termin składania dokumentów

Przyjmowanie dokumentów na X 2017r. nadal trwa
Pon 9.30 do 11.00
Wt 9.30 do 11.00
Sr 12.00 do 14.30
Czwartek nieczynne
Piątek 12.00 do 14.30

opłata

Opłata jednorazowa za jeden semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności, opłata w ratach za jeden semestr studiów wynosi 1580 zł (I rata 520 zł, II rata 520 zł, III rata 540 zł)

limit przyjęć

36 osób

dodatkowe informacje

Program studiów:
Zarządzenie Rektora nr 85/2012

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.