facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki

Studia zaoczne, przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia licencjackie, magisterskie. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 

czas trwania

2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

zasady naboru

Kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganej dokumentacji.

Ze względu na dużą ilość chętnych wprowadza się od X 2014 r., dodatkowe kryterium naboru którym jest ocena uzyskana na dyplomie licencjata lub magistra.

wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego;
  • odpis dyplomu magistra lub licencjata oraz ksero dyplomu magistra lub licencjata
  • ksero suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
  • opłata za semestr (po zakwalifikowaniu)
  • w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną - skierowanie, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji kierującej.
Program studiów obejmuje 425 godzin (ćwiczeń i wykładów) oraz 150 godzin praktyk w placówkach specjalnych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

data rozpoczęcia

październik 2017r. / luty 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii:
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 13,
tel.: (32) 359-97-77
www.pedagogika.us.edu.pl, www.ip.us.edu.pl

Sekretarz: mgr Agnieszka Pogoda-Ślęzak, e-mail: agnieszka.pogoda-slezak@us.edu.pl.
Kierownik studiów: dr Anna Kurzeja, tel.: 32 35 99 815, e-mail: anna.kurzeja@us.edu.pl

termin składania dokumentów

Przyjmowanie dokumentów na nabór luty/marzec od 20 listopada br. w dniach i godzinach
Poniedziałek,
Wtorek,
Środa,
Piątek
od 13.30 do 15.30.

opłata

Opłata jednorazowa za jeden semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności, opłata w ratach za jeden semestr studiów wynosi 1580 zł (I rata 520 zł, II rata 520 zł, III rata 540 zł)

limit przyjęć

36 osób

dodatkowe informacje

Program studiów:
Zarządzenie Rektora nr 85/2012

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.