facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Kurs dokształcający The School of US Business & Law

specjalność

Prawo i Biznes Stanów Zjednoczonych

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i założeniami teoretycznymi prawa wewnętrznego USA, a także aspektów biznesowo-ekonomicznych z perspektywy porównawczej oraz zaprezentowanie im stosowanego na większości amerykańskich wydziałów prawa podejścia pedagogicznego.

Projekt ten jest jedynym tego typu przedsięwzięciem w skali naszego kraju. Powstaje we współpracy z aż trzema znamienitymi amerykańskimi uniwersytetami, tj. The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach programu Kursu prowadzone są wyłącznie przez najlepszych amerykańskich profesorów wymienionych uczelni.

Wszelkie informacje na temat Szkoły znajdują się na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji, w zakładce dotyczącej Szkoły: http://www.wpia.us.edu.pl/studia/susbl. Szczegółowy program Kursu dostępny jest pod adresem: http://www.wpia.us.edu.pl/program-spa a także w załączonym poniżej folderze.

Fanpage Szkoły na Facebooku: https://web.facebook.com/susblsilesia/ .

Folder - School of US Business and Law

czas trwania

10 miesięcy

zasady naboru

Wymagana jest bardzo dobra znajomość  języka angielskiego i znajomość prawa.

wymagane dokumenty

  • Przesłanie danych wymaganych rejestracją na adres email sekretariatu
  • Załączenie dowodu uiszczenia opłaty lub raty

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11b, pokój 2.1
40-007 Katowice
Kierownik kursu: dr Jacek Zrałek
Sekretariat
mgr Bartosz Jędryszczyk
e-mail: bartoszjedryszczyk@us.edu.pl
telefon: 509753406

termin składania dokumentów

31 lipca 2017

opłata

3200 zł, przy jednorazowej wpłacie

limit przyjęć

50 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.