facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Kurs Metody coachingowe w edukacji

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz pracowników innych placówek wychowawczo-oświatowych.

Czym są Metody coachingowe w edukacji: to kurs o charakterze doskonalącym. Służy wzbogaceniu warsztatu pracy nauczyciela i wychowawcy przez praktyczne poznanie wybranych narzędzi, technik i metod pracy coachingowej. Ma popularyzować wartości związane z coachingiem w kręgu osób związanych z edukacją, być źródłem inspiracji oraz rozwoju zawodowego i osobistego. Nacisk położony jest na naukę przez doświadczenie, co wymaga obecności i zaangażowania uczestników.
Tematyka zajęć:
1. Wprowadzenie do coachingu.
2. Zasady etyczne coachingu.
3. Psychologie coachingu.
4. Model rozmowy coachingowej.
5. Inspirowanie do osiągania celów i samorozwoju.
6. Zarządzanie czasem.
7. Metody coachingowe w integrowaniu zespołów klasowych.
8. Selfcoachingowe narzędzia dla nauczycieli i wychowawców.

Ćwiczenia mają formę interaktywnych warsztatów. Prowadzącymi zajęcia są wykwalifikowani coachowie praktycy. Kurs odbywać będzie się w czwartki w godzinach od 16:30 do 19:45.

czas trwania

Zajęcia obejmują 60 godzin dydaktycznych, w tym: wykłady (7 godz.) i ćwiczenia (53 godz.).

miejsce składania dokumentów

Szczegółowe informacje podaje sekretariat Instytutu Filozofii:
 ul. Bankowa 11, III piętro, pokój nr 325
tel. 32 359 21 29
Do 26 lipca czynny w godz. 9:00–14:00, a od września w godz. 8:30–14:30.
 

termin składania dokumentów

Nabór prowadzony jest przez cały rok

opłata

500 zł

dodatkowe informacje

Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu Metody coachingowe w edukacji. Warunkiem uzyskania świadectwa jest obecność na zajęciach.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.