facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS

Studia uprawniają do nauczania przedmiotu zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów w szkołach różnego typu .

W czasie studiów słuchacze zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki nauczania, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, emisji głosu, prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczyciela oraz etyki zawodowej.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz nauczycieli praktyków.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

uczestnikami mogą być absolwenci studiów I i II stopnia

wymagane dokumenty

  • podanie
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu osobistego
  • ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • kwestionariusz osobowy dowód wpłaty za I semestr nauki

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Kierownik studiów: dr hab. Mariusz Wojewoda, tel.: 604 590 850, mariusz.wojewoda@us.edu.pl

Sekretarz: mgr Agnieszka Kotulska, tel.: 32 359 14 10

Dni i godziny otwarcia sekretariatu: Poniedziałki i środy w godz. 10.00-14.00, Piątki w godz. 9.00- 13.00

termin składania dokumentów

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.

opłata

3200 zł za całe studia

dodatkowe informacje

Studia zostaną otwarte dla grupy liczącej minimum 15 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.