facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów chemia albo fizyka pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje.
Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli chemii albo fizyki nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne, które są absolwentami studiów pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z zakresu chemii albo fizyki.
 

czas trwania

Studia realizowane w trybie zaocznym, podczas zjazdów weekendowych, trwają trzy semestry, obejmują 500 godzin (350 godzin zajęć dydaktycznych, 150 godzin praktyki pedagogicznej w wybranej instytucji oświatowej).

zasady naboru

Przyjęcia na studia dokonuje się według kolejności zgłoszeń, natomiast po przekroczeniu limitu na podstawie miejsca na liście rankingowej sporządzonej według następujących zasad:

  1. dyplom studiów magisterskich – 3; licencjat – 1 ( z zakresu chemii albo fizyki)
  2. ocena na dyplomie – bardzo dobry-3, plus dobry – 2,5; dobry – 2, plus dostateczny-1,5; dostateczny – 1

wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa następujące dokumenty:

data rozpoczęcia

1 października 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Instytutu Chemii
40-006 Katowice, ul.  Szkolna 9, pok.39 (I piętro)
albo 
ŚMCEBI ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, sala C/1/10
tel.: 32-349-7680 lub 504811096 

Kierownik studiów: dr Barbara Szpikowska-Sroka
e-mail: barbara.szpikowska-sroka@us.edu.pl

termin składania dokumentów

do 30.08.2017 r.

opłata

Wysokość opłat uzależniona jest od ilości studentów (ok. 1100 zł/semestr).

limit przyjęć

30

dodatkowe informacje

 
 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.