facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są na Wydziale Prawa i Administracji od 1993 r., a ich celem jest kształcenie osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą rynku nieruchomości. Studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, lub zarządcy nieruchomości, a także do osób, które ze względu na pracę w organach administracji publicznej lub prowadzenie działalności gospodarczej są odbiorcami usług świadczonych przez wspomnianych profesjonalistów. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki temu, że oferują studentom szeroki zakres kształcenia (obejmujący m.in. 3 wskazane powyżej zawody), a wieloletnia współpraca ze stowarzyszeniami rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i innymi placówkami naukowymi w Polsce zapewnia kadrę przygotowaną do prowadzenie zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.


Od października 2014 roku studia prowadzone są w nowej, dwusemestralnej formule i w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych realizują aktualne minima programowe ustalane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa obejmujące zagadnienia takie, jak: elementy prawa cywilnego, administracyjnego, rolnego czy finansowego, które mają ważkie znaczenie dla gospodarki nieruchomościami, ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości, wartość jako kategoria ekonomiczna, ocena efektywności ekonomicznej inwestycji, metody i techniki wyceny, podstawy budownictwa, proces inwestycyjny w budownictwie.


Osoby pragnące uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego powinny posiadać wykształcenie wyższe (zawodowe lub magisterskie - o dowolnej specjalności) oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości, oraz przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyć egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (art. 177 ust. 1 u.g.n.).


Pomimo deregulacji zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości (wprowadzona z dniem 1.I.2014 r.), w programie studiów zachowano treści programowe dotyczące pośrednictwa w obrocie nie ruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami, w tym zagadnienia takie jak marketing nieruchomości i negocjacje, plan zarządzania, specyfika umów o pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami, czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami, procedury w zarządzaniu nieruchomościami. Program Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami realizuje program Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz program Krajowej Rady Nieruchomości RP i Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami. Umożliwia to absolwentom naszych studiów uzyskanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN (po zdaniu egzaminu organizowanego przez PFRN lecz bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych) oraz wpisanie na listę rekomendowanego zarządcy nieruchomości KRN RP/GSZN (bez konieczności kończenia dodatkowych kursów specjalistycznych). 


Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki od godz.16.00. Na wniosek studentów możliwe jest wyznaczenie kilku zjazdów weekendowych. 

czas trwania

2 semestry (zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki)

zasady naboru

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym (zawodowym lub magisterskim po dowolnej specjalności).

wymagane dokumenty

• Karta wpisowa – podania o przyjęcie na studia (plik do pobrania ze strony internetowej)
• Fotografia
• Dyplom ukończenia studiów wyższych
• Kserokopia dowodu
• Zobowiązania do wnoszenia opłat za studia
 

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
ul. Bankowa 11 b, pok. 2.2
40-007 Katowice,
tel.: 32 359 18 19
fax: 32 3592061

Podanie o przyjęcie należy złożyć w terminie do 31 stycznia br. w sekretariacie studiów w Katowicach przy ul. Bankowej 11b, pokój nr 2.2 (II piętro). Uwaga – w sierpniu sekretariat jest nieczynny. 
Podanie można również przesłać w formie elektronicznej na adres leokadia.magosz@us.edu.pl
W lipcu sekretariat jest czynny w dniach od poniedziałku do czwartku od godz. 11.00 do 14.00.

We wrześniu sekretariat jest czynny w dniach:
• poniedziałek i czwartek od godz. 11.00 do 18.00
• wtorek i środa od godz. 11.00 do 14.00


Kierownik: dr hab. Magdalena Habdas magdalena.habdas@us.edu.pl
Zastępca Kierownika – dr Grzegorz Matusik grzegorz.matusik@us.edu.pl
Obsługa Studiów: mgr Leokadia Magosz, 32/ 3591819, leokadia.magosz@us.edu.pl

termin składania dokumentów

.

opłata

2 150 zł opłata wnoszona w całości za semestr
 

limit przyjęć

100 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.