facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

obszar nauk społecznych

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Doradztwo Zawodowe
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia”
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka
Kurs dokształcający prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki The School of US Law
Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka"
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Kurs Metody coachingowe w edukacji
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Prawo i Proces Karny – współczesne problemy praktyczne
Resocjalizacja z interwencją kryzysową – kwalifikacyjne studia podyplomowe
Podyplomowe Studia Arteterapia
Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia
Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia kancelarii prawnej oraz działalności zawodowej radcy prawnego

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.