facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

obszar nauk społecznych

Podyplomowe Studia Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Menedżerskie
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie Oligofrenopedagogiki
Podyplomowe Studia Psychologia Zachowań Społecznych
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkole podstawowej
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu „biologia”
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka
Podyplomowe Studia Arteterapia
Podyplomowe Studia Prawo w ochronie zdrowia
Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiczno-Dydaktyczne WNS
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Studia podyplomowe „Społeczeństwo Prosumenckie - Prosumencka Energetyka"
Kurs Metody coachingowe w edukacji
Kurs dokształcający The School of US Business & Law
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie NOWOŚĆ
Kwalifikacyjne studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu NOWOŚĆ
Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej: Resocjalizacja i socjoterapia NOWOŚĆ
Studia podyplomowe „LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego”
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.