facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego

Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego to studia otwarte, skierowane do licencjatów i magistrów studiów dziennikarskich, ale także wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem dochodzeń, pracą dziennikarzy śledczych oraz nieprawidłowościami w życiu społecznym i gospodarczym, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Na program studiów składają się przedmioty prawnicze, w tym zwłaszcza z zakresu kryminalistyki, a także psychologii, które powinny dostarczyć słuchaczom podstawową wiedzę z różnych obszarów, przydatną podczas prowadzenia dziennikarskiego dochodzenia. Program obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Ogólnym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami prawnym związanymi z pracą dziennikarza śledczego. Po ich ukończeniu absolwent powinien wiedzieć jakie obszary jego działalności są objęte regulacjami prawnymi, znać te regulacje i rozumieć przepisy w nich się znajdujące. Będzie on także posiadać umiejętność dostrzeżenia nieprawidłowości w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, przeprowadzić dochodzenie i wskazać, jakie przepisy zostały naruszone. Podczas toku studiów słuchacze zaznajomią się także z wybranymi zagadnieniami kryminalistyki i psychologii. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów zewnętrznych.

Zajęcia będą odbywały się w soboty od godz. 9.00 do 17.30 z półgodzinna przerwą obiadową oraz w niedziele od godz. 9.00 do 13.00, zgodnie z harmonogramem zajęć podanym do wiadomości słuchaczy, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ, w Katowicach przy ulicy Bankowej 11b.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia i dokumenty należy składać na Wydziale Prawa i Administracji,
Bankowa 11 b, 40-007 Katowice,
tel. 32 359 17 07, 32 359 17 56 sekretariat pok. 2.2 (II piętro),
e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl.

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku od 11.00 - 14.00.

termin składania dokumentów

od 15 czerwca do 30 września 2017 r.

opłata

Opłata za semestr: 2000 zł (w ratach 2100 zł).

limit przyjęć

min. 30 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.