facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Historii Sztuki

specjalność

menedżer kultury i organizator wystaw, nauczyciel, muzealnik

 

Studia z zakresu historii sztuki, muzealnictwa, ochrony zabytków, organizacji pracy edukacyjnej i ochrony dóbr kultury.

 

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Studia Podyplomowe Historii Sztuki adresowane są do:

  • absolwentów uczelni zainteresowanych pracą w muzealnictwie, galeriach sztuki, administracji lokalnej, służbach celnych, dziennikarstwie prasowym i telewizyjnym;
  • nauczycieli historii sztuki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach;
  • absolwentów studiów humanistycznych, pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki, muzealnictwa i ochrony dóbr kultury;
  • pracowników muzeów, antykwariatów i galerii artystycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • ksero dowodu osobistego
  • ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I stopnia lub/i II stopnia)

data rozpoczęcia

06.10.2018 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, pok.23

 
Kierownik: dr hab. Irma Kozina, e-mail: irma.kozina@us.edu.pl, tel. 692215960
Sekretarz: mgr Agnieszka Kotulska, e-mail: agnieszka.kotulska@us.edu.pl, tel. 32 3591410
 

termin składania dokumentów

od 01.10.2017 do 30.09.2018 roku

opłata

Opłata: 1570 zł za semestr (przy opłacie jednorazowej),
1650 zł za semestr (przy opłacie ratalnej)

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.