facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to nowy projekt międzynarodowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest to zarazem pierwszy tego typu projekt w Polsce. Kurs jest organizowany we współpracy z dwoma chińskimi uniwersytetami: Uniwersytetem w Pekinie – Beijing (BFSU) Foreign Studies University oraz Northeastern University w Shenyang (NEU). Kurs składa się z 10 spotkań/sesji, po jednym weekendzie (sobota-niedziela) w każdym miesiącu. Każda sesja weekendowa jest prowadzona przez profesorów specjalizujących się w danej gałęzi prawa, kulturze i języku chińskim, którzy przybędą w tym celu do Katowic z jednego ze współpracujących chińskich uniwersytetów. Program Szkoły skierowany jest do studentów prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i administracji, absolwentów i praktyków prawa (m.in. adwokatów, radców prawny i innych), a także osób zainteresowanych bliższym poznaniem kultury Państwa Środka. Kurs prowadzony jest częściowo w języku polskim (przez filologów władających językiem polskim) i częściowo w języku angielskim (przez prawników i kulturoznawców). Program kursu zakłada poznanie podstaw prawa chińskiego, w szczególności prawnych ram podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców lub zagraniczne przedsiębiorstwa w Chinach, a także poznanie chińskiej kultury i tradycji w zakresie umożliwiającym swobodne i bezpieczne poruszanie się w kręgu dalekowschodniej kultury biznesowej i prawnej, w tym prowadzenie negocjacji z partnerami chińskimi. Po ukończeniu kursu jego uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu dokształcającego z aż trzech uniwersytetów – Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetem w Pekinie – Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University w Shenyang. 

czas trwania

październik 2017 r. – lipiec 2018 r.

zasady naboru

Język: potencjalni uczestnicy Kursu powinni płynnie posługiwać się językiem angielskim: zarówno w mowie, jak i w piśmie.

W przypadku gdy liczba zainteresowanych przekroczy 50, wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie dokumentów dołączonych do zgłoszenia.

wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszeniowy 
  • CV
  • Aktualne zdjęcie
  • List motywacyjny
  • Studenci: kopia indeksu; absolwenci: kopia dyplomu ukończenia studiów; studenci pierwszego roku: kopia świadectwa maturalnego.

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Zainteresowani kandydaci mogą składać komplet dokumentów w Budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ (ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice), w pok. 2.1 u Pani Anety Pająk-Kozub.
W tym celu prosimy o uprzedni kontakt mailowy: apajak@us.edu.pl lub telefoniczny pod nr tel. 507 876 067

Kierownik studiów: dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz

Kierownik administracyjny: mgr Aneta Pająk-Kozub, e-mail: apajak@us.edu.pl, tel. + 48 507 876 067.

termin składania dokumentów

do 5 września 2017 r.

opłata

3.500,00 zł za całość

limit przyjęć

50 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.