facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Studia zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjno-prawnymi dotyczącymi funkcjonowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego jako metod realizacji zadań publicznych. W 2014 roku zostały przyjęte nowe dyrektywy Unii Europejskiej, które istotnie wpłyną na nowy kształt prawnej regulacji wydatkowania środków publicznych na realizację zamówienia publicznego. Dyrektywy te niewątpliwie spowodują wiele problemów interpretacyjnych dotyczących istoty instytucji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi, a tym samym będą wymagały odpowiedniej wykładni, pomocnej w szczególności uczestnikom procedur wyłaniania wykonawców zamówień.

Rozwiązania te wiążą się także ściśle z zawieraniem coraz większej liczby umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Istnieje bowiem konieczność poszukiwania alternatywnych metod realizacji zadań publicznych oraz potrzeba ich współfinansowania przez sektor prywatny.

W związku z powyższym, a także wobec spodziewanych i niezbędnych, kolejnych zmian w ustawodawstwie krajowym, oferta studiów skierowana jest nie tylko do przedstawicieli i pracowników sektora publicznego (głównie z obszaru województwa śląskiego i małopolskiego), ale również do przedsiębiorców (a więc wykonawców zamówień i partnerów prywatnych), którzy spotykają się z licznymi problemami praktycznymi natury informacyjnej i interpretacyjnej w obszarze omawianych instytucji.

Program studiów, dopasowany do potrzeb praktyki, jak i proponowani wykładowcy gwarantują wysoki poziom oferty i jej wykonawstwa w ramach przedmiotowych studiów podyplomowych.

Warunkiem ukończenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Każdy absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

czas trwania

2 semestry, zajęcia odbywają się w piątki od godziny 15.15

zasady naboru

Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

wymagane dokumenty

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b
pok.33, parter
tel.: 032 359 21 49

SEKRETARIAT:
mgr Małgorzata Szaniewska
Wydział Prawa i Administracji
40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, p. 1.26 I piętro
tel.: 032 359 1164
e-mail: malgorzata.szaniewska@us.edu.pl 

Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek: 14.30-17.00
wtorek:12.30 - 15.30
środa: NIECZYNNE
czwartek: 12.30-15.30
piątek: 11.00-14.00

http://www.wpia.us.edu.pl/

Kierownik: dr hab. Ewa Przeszło

 

termin składania dokumentów

od 12 września 2017r. - do wyczerpania limitu miejsc

opłata

opłata jednorazowa – do 01.10.2017 r. - 3200 zł (opłata za 2 semestry)  

opłata jednorazowa – do 01.10.2017 r. – 1600 zł (opłata za 1 semestr)

do 01.03.2018 r.  – 1600zł  (opłata za 2 semestr)
 

Opłaty wnoszone w ratach:

I semestr 

  • I rata - do 01.10.2017 r. – 555,70 zł
  • II rata – do 15.11.2017 r. – 555,70  zł
  • III rata – do 15.12.2017 r. – 572,60 zł
     

II semestr 

  • I rata – do 01.03.2018 r. - 555,70  zł 
  • II rata – do 15.04.2018 r. - 555,70  zł 
  • III rata – do 15.05.2018 r. – 572,60 zł

limit przyjęć

70 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.