facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze

Studia adresowane są do wszystkich miłośników Śląska, w tym także osób profesjonalnie wykorzystujących w swojej pracy tematykę śląskoznawczą, absolwentów studiów wyższych (bez względu na ukończony kierunek), chcących uzupełnić własną wiedzę z zakresu historii regionu. Dzięki możliwości bezpośredniego spotkania ze znanymi naukowcami-badaczami historii regionu będą mogli poznać najnowszy stan badań nad przeszłością Śląska i bezpośrednio skonfrontować swoje wyobrażenia z prezentowanymi przez naukowców efektami ich najnowszych badań. Program studiów przewiduje także organizację debat poświęconych głośnym i aktualnym tematom regionalnym; zwiedzanie śląskich placówek muzealnych pod opieką fachowców oraz spotkania poświęcone historii Śląska organizowane z zapraszanymi gośćmi spoza regionu. Celem części zajęć jest ponadto zapoznanie uczestników z najciekawszymi sielesianami dostępnymi w Bibliotece Śląskiej, Archiwum Państwowym w Katowicach oraz Archiwum oddziału IPN w Katowicach, a także wskazanie praktycznych możliwości prowadzenia badań genealogicznych przez zainteresowane osoby.

czas trwania

2 semestry (168 godzin)

zasady naboru

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych na dowolnym kierunku: zawodowych inżynierskich lub magisterskich. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

  • podanie

  • życiorys

  • kwestionariusz osobowy

  • odpis dyplomu ukończenia studiów

  • zdjęcie

data rozpoczęcia

w przypadku zrekrutowania wymaganej liczby uczestników w kolejnych semestrach: od października / od lutego.

miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia przyjmuje sekretarz: Lidia Żalińska
e-mail: ih.wns@us.edu.pl; tel. tel. 32 359 2128
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
ul. Bankowa 11, p. 121 (sekretariat IH)
40-007 Katowice
 
Kierownik studiów: 
dr hab Maciej Fic, e-mail: maciej.fic@us.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Historii
ul. Bankowa 11, p. 127
 40-007 Katowice, 

termin składania dokumentów

do 30 września 2017 r.

opłata

1000 zł za semestr (w przypadku jednorazowej płatności)

2000 zł - w przypadku jednorazowej płatności w każdym z semestrów

limit przyjęć

Grupa nie mniejsza niż 20 i nie większa niż 35 osób

dodatkowe informacje

Miejscem odbywania większości zajęć jest WNS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 11 (zajęcia w soboty co dwa tygodnie). Część zajęć odbywa się poza WNS (m.in. w placówkach muzealnych). W toku studiów nie przewiduje się przygotowywania pracy dyplomowej.

www.historia.us.edu.pl

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.