facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe

Warsztaty skierowane są do wszystkich niezależnie od wieku oraz posiadanego wykształcenia. Zapraszamy osoby, które są zainteresowane samorozwojem, chcą ćwiczyć umysł i kształtować zdolności komunikacyjne, odczuwają potrzebę refleksji nad fundamentalnymi kwestiami dotyczącymi człowieka i otaczającego go świata. Warsztaty będą okazją do poznania osób o podobnych zainteresowaniach, ale być może zupełnie innym sposobie myślenia!

Czym są "Filozoficzne warsztaty rozwojowe": to cykl 12 interaktywnych spotkań poświęconych nastepującej tematyce:
1. Rozum i jego granice. 
2. Człowiek. Spory o naturę ludzką.
3. Absolut/Bóg i problem ateizmu.
4. Samopoznanie, czyli kim jest ten, który pyta?
5. Zło i problem teodycei.
6. Problem wolność woli.
7. Wartości w świecie ponowoczesnym.
8. Sztuka dobrego życia.
9. Śmierć i przemijanie.
10. Filozoficzne wizje miłości.
11. Czas i wieczność.
12. Poznanie drugiego. Dialog.

 

czas trwania

12 interaktywnych spotkań

miejsce składania dokumentów

Szczegółowe informacje podaje sekretariat Instytutu Filozofii:
 ul. Bankowa 11, III piętro, pokój nr 325
tel. 32 359 21 29

Do 26 lipca czynny w godz. 9:00–14:00, a od września w godz. 8:30–14:30.

termin składania dokumentów

Nabór prowadzony jest przez cały rok

opłata

500 zł

dodatkowe informacje

Uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu Filozoficzne warsztaty rozwojowe. 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.