facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych kulturą Niemiec, przemianami obyczajowymi i kulturowymi w Niemczech  oraz szeroko rozumianą etykietą i psychologią społeczną RFN-u, do ludzi biznesu, kultury i nauki, chcących nawiązać relacje zawodowe z Niemcami, do kulturoznawców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury Niemiec oraz do absolwentów szkół wyższych planujących rozpoczęcie pracy w placówkach dyplomatycznych.

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i sprawności pozwalających upłynnić komunikację międzynarodową, unikać nieporozumień, np. w kontaktach biznesowych, rozpoznać sytuację prawną obcej kultury. Oprócz tego studia stanowić mogą ciekawe uzupełnienie nabytej w innej formie wiedzy i sprawności kulturoznawczej o bogaty dorobek kultury Niemiec.

Po ukończeniu studiów absolwenci zyskują kwalifikacje pozwalające na skuteczne prowadzenie rozmów i negocjacji w obrębie świata biznesu, nauki, kultury, a także polityki. Zyskują ogląd sytuacji geopolitycznej Niemiec, stają się przygotowanymi partnerami do rozmów.
Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do:

  • projektowania scenariuszy przebiegu rozmów i negocjacji
  • prowadzenia rozmów i negocjacji w zakresie biznesu, kultury, nauki
  • oceny sytuacji geopolitycznej Niemiec i komentowania bieżących wydarzeń
  • twórczego wykorzystania własnych umiejętności zawodowych.
     

Oferujemy zajęcia z profesjonalistami (praktykami) z zakresu etykiety i dyplomacji, interkulturowej komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa Niemiec.

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, tzn. w soboty i niedziele (5 zjazdów w semestrze).

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Do wypełnienia limitu miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

  • podanie
  • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia
  • dwa zdjęcia
  • zobowiązanie dotyczące sposobu opłaty za studia

data rozpoczęcia

Październik 2016 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Filologii Germańskiej
Sekretariat:
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.31
41-200 Sosnowiec
tel.: 32/3640905
e-mail: germanistyka@us.edu.pl
Godziny otwarcia dla studentów:
poniedziałki – piątki: 8.00-13.00
 
Kierownik studiów:
dr Zbigniew Feliszewski,
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 5, pokój 4.12
41-200 Sosnowiec

termin składania dokumentów

Do 30 września 2016 roku

opłata

1600 zł za semestr

3200 zł całość

limit przyjęć

25 osób

dodatkowe informacje

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem studiów podyplomowych (dostępnym na stronie), który  określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe, ich organizację oraz prawa i obowiązki słuchaczy.

Regulamin zawiera szczegółowe informacje nt. rekrutacji, wymaganych dokumentów,  sposobu regulowania opłat za studia.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.