facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Współorganizatorami międzyuczelnianych studiów podyplomowych w zakresie Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia są Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajęcia na międzyuczelnianych studiach podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA będą odbywać się w salach wykładowych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Bytom ul. Piekarska 18). Uczelnia gwarantuje niezbędne zaplecze techniczne dla realizacji zaplanowanych zajęć (sale wykładowe, rzutniki konwencjonalne i multimedialne, drukarki, skanery, kopiarki oraz obsługę administracyjną).

Warunkiem ukończenia międzyuczelnianych studiów podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA jest zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego oraz przedstawienie i obrona pracy dyplomowej.
Zajęcia będą odbywać się kolejno w trzech blokach tematycznych:
1.    Ekonomika i organizacja w ochronie zdrowia.
2.    Zagadnienia prawne.
3.    Zamówienia publiczne – zagadnienia szczegółowe
w wyznaczonych co dwa tygodnie terminach zjazdów.

Po ukończeniu międzyuczelnianych studiów podyplomowych ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W OCHRONIE ZDROWIA słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

czas trwania

2 semestry

data rozpoczęcia

Aktualne informacje są umieszczane na stronie www.studiapodyplomowe.sum.edu.pl

miejsce składania dokumentów

Dziekanat Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-902 Bytom, ul. Piekarska 18,
e-mail: tholecki@sum.edu.pl
lub dziekanatwzp@sum.edu.pl
tel.: (32) 397-65-47.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.studiapodyplomowe.sum.edu.pl

termin składania dokumentów

Aktualne informacje są umieszczane na stronie www.studiapodyplomowe.sum.edu.pl

opłata

Całkowity koszt studiów w przypadku kształcenia 25 osób: dla I roku studiów – 3 000,00 zł, w tym: za semestr zimowy – 1 500,00 zł, za semestr letni – 1 500,00 zł.

limit przyjęć

25 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.