facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. MED. GRZEGORZA OPALI
Studia przygotowują logopedów do pracy z pacjentami z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i nadają uprawnienia do prowadzenia diagnozy, profilaktyki i terapii neurologopedycznej, m.in. pracy z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów, z zespołami genetycznymi oraz osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują moduły przedmiotowe: medyczne, logopedyczne, neuropsychologiczne oraz językoznawcze i pedagogiczne (w sumie 314 godzin) i są ułożone w układzie: I semestr – neurologopedia dorosłych i osób starszych, II semestr – neurologopedia dzieci i młodzieży. W programie studiów uwzględniono ćwiczenia i praktyki logopedyczne (157 godzin) prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, poradnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Studia adresowane są do logopedów, którzy ukończyli podyplomowe studia logopedyczne lub pięcioletnie studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną. Zajęcia audytoryjne będą odbywały się w soboty i niedziele (średnio co dwa tygodnie), zaś zajęcia praktyczne w placówkach zdrowia – w tygodniu. Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych doskonalących, specjalność: neurologopedia.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym* (http://logopedia.us.edu.pl/index.php?s=studia&ss=studia_rekrutacja&st=logopedia)
  • deklaracja dotycząca płatności za studia
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub dyplom lub odpis dyplomu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie.
*kserokopia dowodu osobistego

data rozpoczęcia

maj 2017 r.

miejsce składania dokumentów

CENTRUM LOGOPEDII
Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Olga Przybyla
olga.przybyla@us.edu.pl
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

nabór całoroczny

opłata

• 1840 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy:
do 15.05.2018 r. (I semestr); 01.10.2018 r. (II semestr).
• 1940 zł – podstawowa opłata ratalna (decyduje data wpływu na rachunek bankowy UŚ) podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru.
Kwoty odpowiednio:
33% (do 15.05.2017 r.); 33% (do 15.06.2017 r.); 34% (do 15.07.2017 r.) - I semestr
33% (do 01.10.2017 r.); 33% (do 5.11.2017 r.); 34% (do 15.12.2017 r.) - II semestr.

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śl. 1) oraz w specjalistycznych placówkach na terenie województwa śląskiego. Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.
W ramach Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu prowadzone są również specjalności:
LOGOPEDIA
SURDOLOGOPEDIA

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.