facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA

STUDIA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. MED. HENRYKA SKARŻYŃSKIEGO
Celem kształcenia w zakresie Surdologopedii jest teoretyczne i praktyczne przygotowania logopedów do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu o różnej etiologii. Studia znacznie poszerzają wiedzę na temat usprawniania komunikacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Surdologopeda jest przygotowany do prowadzenia terapii osób z dysfunkcjami narządu słuchu, m.in. w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu (266 godzin, w tym ćwiczenia i praktyki surdologopedyczne: 160 godzin). Absolwent zdobywa zarówno wiedzę na temat zaburzeń mowy występujących u osób z zaburzeniami słuchu, jak i uzyskuje przygotowanie niezbędne do opracowania strategii postępowania surdologopedycznego z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej wiedzy i praktycznych podstaw niezbędnych do specjalizacji w zakresie surdologopedii . Absolwenci otrzymują uniwersyteckie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych doskonalących, specjalność: surdologopedia.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym* (do pobrania: http://logopedia.us.edu.pl/index.php?s=studia&ss=studia_rekrutacja&st=logopedia)
  • umowa dotycząca płatności za studia
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia z potwierdz. zgodności z oryginałem)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub dyplom lub odpis dyplomu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie
*kserokopia dowodu osobistego

data rozpoczęcia

luty 2017 r.

miejsce składania dokumentów

CENTRUM LOGOPEDII
Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

Kierownik studiów: dr Olga Przybyla
olga.przybyla@us.edu.pl
http://www.logopedia.us.edu.pl

sekretariat: dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

nabór całoroczny

opłata

• 1900 zł – opłata jednorazowa.
Decyduje data wpływu na rachunek bankowy: do 15.10.2017r. (zimowy semestr) oraz 01.03.2018r. (letni semestr).
• 2000 zł – podstawowa opłata ratalna podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru.
Kwoty odpowiednio:
letni semestr:
33% (do 4.02.2017 r.)
33% (do 15.03.2017 r.)
34% (do 15.04.2017 r.)
zimowy semestr:
33% (do 1.10.2017 r.)
33% (do 15.11.2017 r.)
34% (do 15.12.2017 r.)

limit przyjęć

specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele w gmachu Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śl. 1) oraz w specjalistycznych placówkach. Praktyki surdologopedyczne są realizowane w Centrum Logopedii oraz w placówkach związanych z profilem studiów na terenie województwa śląskiego w tygodniu (nie więcej niż pięć razy w semestrze). Sekretariat czynny jest w tygodniu oraz w wyznaczonych godzinach w czasie odbywania zajęć.
W ramach Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu prowadzone są również specjalności:

LOGOPEDIA
NEUROLOGOPEDIA

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.