facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA

Studia w zakresie Surdologopedii nie zostaną uruchomione w nowym roku akademickim 2018/2019

czas trwania

.

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym* (do pobrania: http://logopedia.us.edu.pl/index.php?s=studia&ss=studia_rekrutacja&st=logopedia)
  • umowa dotycząca płatności za studia
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich (kserokopia z potwierdz. zgodności z oryginałem)
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z zakresu logopedii lub dyplom lub odpis dyplomu podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu logopedii
  • życiorys (forma dowolna)
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny)
  • kserokopia dowodu osobistego wykonana na jednej stronie
*kserokopia dowodu osobistego

data rozpoczęcia

.

miejsce składania dokumentów


Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32), 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823

 

termin składania dokumentów

.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.