facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana

Studia są adresowane do osób zainteresowanych:

  • wiedzą z zakresu etyki,
  • dylematami etycznymi i ich rozstrzyganiem w działalności gospodarczej, menadżerskiej, medycznej oraz służb publicznych,
  • tworzeniem projektów i kodeksów etycznych,
  • zagadnieniem społecznej odpowiedzialności firm,
  • audytem etycznym.

Kompetencje etyczne pracowników podnoszą efektywność, ekonomiczność i wiarygodność działania przedsiębiorstw i instytucji.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich oraz praktyków.

Uczestnikami mogą być absolwenci studiów I i II stopnia, osoby zainteresowane refleksją etyczną, rozumieniem złożonych problemów i konfliktów moralnych, a także wprowadzeniem w życie norm etycznych w miejscu pracy, oraz osoby, które szukają sposobu na rozwój własnych kompetencji społecznych, przy założeniu, że przestrzeganie zasad etycznych stanowi podstawę współdziałania i tworzenia poprawnych relacji międzyosobowych.

czas trwania

3 semestry

wymagane dokumenty

• podanie
• 2 zdjęcia
• ksero dowodu osobistego
• ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
• kwestionariusz osobowy
 

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
Kierownik studiów: dr hab. Mariusz Wojewoda, tel.: 604 590 850, mariusz.wojewoda@us.edu.pl
Sekretarz: mgr Agnieszka Kotulska, tel.: 32 359 14 10
Dni i godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałki i środy w godz. 10.00-14.00
piątki w godz. 9.00-13.00
 

termin składania dokumentów

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok.

opłata

1500 zł za semestr (4500 zł za całe studia)

dodatkowe informacje

Studia zostaną otwarte dla grupy liczącej minimum 15 osób

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.