Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia

Ten kierunek studiów to połączenie różnych obszarów, które pozwalają na interdyscyplinarne wypracowanie nowych strategii i umiejętności niezbędnych do praktycznego zastosowania zasad WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) w różnych obszarach działalności, w implementacji nowych praktyk w obrębie tworzenia dobrych stron internetowych, umieszczania informacji cyfrowej w formatach doc/docx oraz pdf, jak również zwiększenia dostępności do multimediów. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia i rozwinięcia wiedzy szczególnie w obszarach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych w obrębie nauk humanistycznych (m.in. językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o sztuce), nauk społecznych (m.in. nauka o bezpieczeństwie, nauka o poznaniu i komunikacji społecznej, tyflopedagogika, surdopedagogika, socjologia, psychologia), nauk ścisłych tj. medycyna, w dziedzinie sztuki dzieł filmowych, muzycznych, plastycznych szczególnie sztuka projektowania oraz w obszarze nauk technicznych (m.in. architektura i urbanistyka, informatyka, telekomunikacja). Powyższe dziedziny są niezbędne w zrozumieniu zagadnień i problemów, jakie powstają w związku z dostępnością społeczną i cyfrową. Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne: pracowników placówek oświatowych, urzędów, instytucji kultury i sztuki, informatyków, studentów wszystkich wydziałów oraz przedstawicieli świata biznesu.

W ramach studiów słuchacze nabędą kompendium wiedzy m.in. z zakresu tworzenia semantyki stron internetowych, audiodeskrypcji (m.in. w produkcji audiowizualnej oraz sztukach plastycznych), napisów dla niesłyszących, projektowania uniwersalnego i multimediów. Absolwenci nowego kierunku studiów podyplomowych nabędą niezbędne kompetencje i uzyskają kwalifikacje pozwalające na kompleksowe umiejętności z zakresu walidacji stron internetowych, sprawdzenia poprawności przygotowanych materiałów informacyjnych (np. broszury, plakaty w formie infografiki, filmy animowane), które znajdą zastosowanie na prężnie rozwijającym się rynku pracy w XXI wieku.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

• podanie o przyjęcie na studia z kwestionariuszem osobowym*,
• deklaracja dotycząca płatności za studia*,
• dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich/licencjackich,
• życiorys,
• dwa zdjęcia
• kserokopia dowodu osobistego.
 

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Wydział Filologiczny
Ul. Generała Grota Roweckiego 5,
41-200 Sosnowiec
pok. 3.2

termin składania dokumentów

nabór całoroczny

opłata

1800 zł - opłata jednorazowa

1890 zł - podstawowa opłata ratalna podzielona na trzy kolejne miesiące danego semestru

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.