facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

obszar nauk humanistycznych

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Wiedzy o Języku i Kulturze Polskiej
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie
Podyplomowe Studia Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników
Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture NOWOŚĆ
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana
Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu NOWOŚĆ
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie” NOWOŚĆ
Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze NOWOŚĆ
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej NOWOŚĆ
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne NOWOŚĆ
Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową NOWOŚĆ
Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli NOWOŚĆ
Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego NOWOŚĆ
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.