facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

obszar nauk humanistycznych

Studia podyplomowe Prawne aspekty prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i managementu
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie
Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Studia Podyplomowe: Zaburzenia Płynności Mowy
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Studia podyplomowe Prawne aspekty kierowania placówką oświatową
Studia podyplomowe Mediacje szkolne i podstawy prawa dla nauczycieli
Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie NOWOŚĆ
Studia podyplomowe „LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego”
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.