facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
obszar nauk przyrodniczych
obszar nauk ścisłych
obszar nauk społecznych
obszar nauk technicznych
obszar sztuki

obszar nauk humanistycznych

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Podyplomowe Studia Filozofii i Etyki
Podyplomowe Studia Historii Sztuki
Studia Podyplomowe Obcy Język Biznesu (język angielski)
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia
Podyplomowe Studia Kształcenia Kompetencji Etycznych. Etyka stosowana
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Coaching Strategiczny
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność - LOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – SURDOLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – NEUROLOGOPEDIA
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
Komunikacja i Etykieta Interkulturowa Krajów Niemieckojęzycznych
Kurs Filozoficzne warsztaty rozwojowe
Podyplomowe studia doskonalące „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”
Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze
Studia Podyplomowe Nauczanie Języków Obcych w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej - The School of Chinese Law and Culture
Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego
Studia Podyplomowe Rodziny
Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie NOWOŚĆ
Studia podyplomowe „LIDER – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego”
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe: Zaburzenia Płynności Mowy
Podyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.