facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych, poprzez ufundowanie stypendium na I rok studiów, ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów.

Program kierowany jest do młodzieży ( tegorocznych maturzystów ) , pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich , realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach.

Szczegóły w załączniku

Bliższe informacje na stronie  http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.