facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia w języku angielskim

W roku akademickim 2019/2020 Uniwersytet Śląski oferuje poszerzoną ofertę edukacyjną o studia w języku angielskim. Zajęcia (wykłady, laboratoria, konwersatoria, itp.) prowadzone w języku angielskim umożliwią studentom przyswojenie angielskiej terminologii oraz aktywne porozumiewanie się w języku angielskim. Praca magisterska przygotowana w języku angielskim. Zajęcia w języku angielskim w małych grupach. Wysoka jakość i efektywność kształcenia. Nie musisz wyjeżdżać z kraju aby studiować w języku angielskim! Zapraszamy!

Wydział Matematyki Fizyki i Chemii

  • Fizyka specjalność : theoretical physics ( fizyka teoretyczna )- studia II stopnia stacjonarne
  • Fizyka specjalność : nanofizyka i materiały mezoskopowe, modelowanie i zastosowania - studia II stopnia stacjonarne

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

  • Computer Science (Informatyka) - studia II stopnia stacjonarne
  • Materials science and engineering (Inżynieria materiałowa) -  studia I stopnia inżynierskie stacjonarne
  • Materials science and engineering (Inżynieria materiałowa) -  studia II stopnia stacjonarne

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

  • Biotechnology - studia II stopnia  stacjonarne

 

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

  • Pedagogika, specjalność: resocialization with intercultural education (resocjalizacja z edukacją międzykulturową) - studia II stopnia stacjonarne

 

Wydział Filologiczny

  • Filologia angielska, specjalność: amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji - studia II stopnia stacjonarne

 

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

  • Creative management in new media  - studia II stopnia stacjonarne

 

Wydział Prawa i Administracji

  • International Business Law and Arbitration  - studia II stopnia stacjonarne

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.