facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe: Zaburzenia Płynności Mowy

Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie logopedii lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej. Studia podyplomowe są przeznaczone dla logopedów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy. Studia Podyplomowe Zaburzenia Płynności Mowy umożliwią absolwentom zdobycie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwenci będą posiadali wiedzę i umiejętności metodyczne dotyczące postępowania logopedycznego, w tym działań o charakterze profilaktycznym, podejmowanych w przypadku zaburzeń płynności mowy.

czas trwania

2 semestry (realizacja planu studiów została rozłożona na dwa semestry – w pierwszym semestrze zrealizowane zostaną 144 godziny, a drugim 134 – łącznie 278 godzin).

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do rektora UŚ;
  • życiorys/CV;
  • kwestionariusz osobowy;
  • kserokopia dowodu osobistego;
  • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  (kserokopia; oryginał do wglądu pracownika przy składaniu dokumentów);
  • dwa zdjęcia (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle);
  • w przypadku kierowania na studia przez instytucje zewnętrzne: skierowanie z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i numerem NIP instytucji kierującej.

data rozpoczęcia

październik 2018 r.

miejsce składania dokumentów

Sekretariat Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
40-032 Katowice
pl. Sejmu Śląskiego 1
tel.: (32) 200 94 36
tel. komórkowy: 516 900 823
e-mail: logopedia@us.edu.pl

termin składania dokumentów

od 1 czerwca do 30 września 2018 r.
Termin składania dokumentów został przedłużony do 30.09.2018 r.

opłata

3600 zł – opłata jednorazowa

limit przyjęć

studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się min. 25 kandydatów

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele na Wydziale Filologicznym UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1). Praktyczne zajęcia są realizowane w Centrum Logopedii UŚ w piątki (w godzinach popołudniowych) w tygodniach zjazdowych oraz w placówkach mentorów przydzielonych studentom według miejsca zamieszkania (możliwe jest również odbycie części zajęć praktycznych z zastosowaniem Telepractice – via Skype).

Wśród osób zaproszonych do prowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych Zaburzenia Płynności Mowy swoją gotowość współpracy zadeklarowali wybitni polscy specjaliści badacze, nauczyciele akademiccy, logopedzi i terapeuci; zaproszenia do współpracy w ramach SP ZPM przyjęli także m. zagraniczni specjaliści w zakresie zaburzeń płynności mowy – wykładowcy Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (m. in. prof. Martine Vanryckeghem, University of Central Florida, USA, prof. Joseph Agius, University of Malta, prof. Kurt Eggers, Thomas More College, Belgium).

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.