facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe zakresu pedagogiki (po studiach pedagogicznych lub posiadających dyplom innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym uprawniających do pracy w szkole, w przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych) lub wykształcenie wyższe z zakresu psychologii.

wymagane dokumenty

  • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie internetowej uczelni)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
  • 2 zdjęcia
  • ksero dowodu tożsamości
  • dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce
     

data rozpoczęcia

wrzesień 2019

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski, Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 62
Pokój 10
Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371

termin składania dokumentów

17.06.- 06.09.2019 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - należy złożyć oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce

opłata

1550 zł za semestr lub 1630 zł w 3 ratach: 537,90 (I rata), 537,90 (II rata), 554,20 (III rata)

limit przyjęć

30-60 osób

dodatkowe informacje

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.