facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej

Studia adresowane są do osób duchownych i świeckich pragnących włączyć się czynnie i fachowo w duszpasterstwo i katechizację oraz do osób zainteresowanych Kościołem. Uczestnicy studiów legitymujący się dyplomem magisterskim z teologii, zgodnie z przepisami kościelnymi, mają możliwość uzyskania stopnia naukowego licencjata teologii pastoralnej. Oprócz przypadających po każdym semestrze egzaminów i zaliczeń, obowiązuje końcowy egzamin komisyjny/licencjacki. Ubiegający się o licencjat z teologii pastoralnej przedkładają pracę licencjacką.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, a ubiegający się o licencjat kanoniczy otrzymują również dyplom. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zdany egzamin końcowy/licencjacki, a dyplomu również pozytywne recenzje pracy licencjackiej. 

czas trwania

4 semestry

zasady naboru

komplet dokumentów i rozmowa kwalifikacyjna dotycząca motywacji wyboru studiów

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora UŚ
 • życiorys
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub kserokopię poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie o wym. 37x52 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów

data rozpoczęcia

5 października 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Teologiczny
40-043 Katowice, ul. Jordana 18,
Sekretariat, pok.00I/I
tel.: 32 356 90 56,
e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl; www.wtl.us.edu.pl
kierownik: ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Pastwa

termin składania dokumentów

11-25 września 2017 r.

opłata

1474 zł - opłata za jeden semestr wnoszona w częściach: 486,00 zł; 486,00 zł; 502,00 zł

1400 zł (za jeden semestr) w przypadku wpłaty dokonanej w całości w terminach:

 • do 1 października za semestr zimowy
 • do 1 marca za semestr letni

 

limit przyjęć

min. 25 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 10.00-16.00.

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.