Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dokumenty na studia podyplomowe

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia adresowana do Rektora (pobierz word );
  • Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu  poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • Skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję  zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
  • Inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze  na studia podyplomowe,
  • Zdjęcie.

 

Opłaty za studia podyplomowe:

 

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.