Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Program Mobilności Studentów MOST

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA PROGRAM MOST

 
W związku z wprowadzonymi od roku akademickiego 2010/2011 przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia zmianami związanymi ze sposobem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na Program MOST uprzejmie informuję, że:
 
 • obowiązuje rejestracja internetowa kandydatów ubiegających się o zakwalifikowanie na Program MOST;
 • na stronie   http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna   jest dostępny link umożliwiający przeglądanie proponowanej przez uniwersytety oferty miejsc oraz późniejszą rejestrację na wybrany kierunek (lub kierunki);
 • student loguje się do  https://most.uka.uw.edu.pl/  z wykorzystaniem tego samego identyfikatora i hasła,  za pomocą którego loguje sie do USOSweb
 • student, rejestrując się, obowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy wpisując w odpowiednie pola wymagane dane (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane teleadresowe, dane dotyczące studiów , na które uczęszcza – podobnie, jak to miało miejsce dotychczas, w przypadku składania wniosku w formie papierowej);
 • po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej i wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji, należy wydrukować kompletny wniosek;
 • student podpisuje wniosek i przedkłada go dziekanowi (kierownikowi jednostki dydaktycznej) w celu uzyskania jego akceptacji;
 • zatwierdzony przez dziekana (kierownika jednostki) wniosek student składa u uczelnianego koordynatora Programu MOST - mgr Ewa Lipska , ul. Bankowa 12, (budynek Rektoratu), Dział Kształcenia, pok. nr 10; tel.  32 359 18 80, e-mail: ewa.lipska@us.edu.pl  
 • uczelniany koordynator sprawdza wniosek pod względem formalnym i przekazuje do akceptacji przez Prorektora ds. kształcenia;
 • Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia podejmuje decyzję o przydzieleniu studentowi miejsca  w wybranej przez niego uczelni i wskazanym we wniosku kierunku (kierunkach); w przypadku, kiedy po zakończeniu pierwszego naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca na poszczególnych uniwersytetach, przeprowadzone zostaną kolejne nabory aż do wyczerpania limitów miejsc;
 
Regulamin programu MOST dostepny jest na stronie http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/regulamin-programu-most
 
Ważne terminy:
 • od 15 kwietnia  do 15 maja  – internetowa rejestracja kandydatów na Program MOST na stronie:  https://most.uka.uw.edu.pl/   na semestr zimowy albo cały rok;
 • do 30 listopada rejestracja na semestr letni
 • do 15 maja na (semestr zimowy albo cały rok) – ostateczny termin składania w Dziale Kształcenia wniosków zaakceptowanych przez kierownika jednostki macierzystej do zatwierdzenia przez Prorektora ds. kształcenia.
 • do 30 listopada (na semestr letni) - ostateczny termin składania w Dziale Kształcenia wniosków zaakceptowanych przez kierownika jednostki macierzystej do zatwierdzenia przez Prorektora ds. kształcenia. 
   
Niezbędne dokumenty:
 
Więcej informacji:
Koordynator Programu MOST - mgr Ewa Lipska, 
Dział Kształcenia UŚ; Tel.: 32 359 18 80
Koordynatorzy wydziałowi Programu MOST :  otwórz wykaz
 
 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.