Do studentów na nowy rok akademicki. List prorektora ds. kształcenia i studentów