Potwierdzanie efektów uczenia się poza edukacją formalną