Kandydaci ze świadectwem lub dyplomem uzyskanym za granicą