facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych

Studia podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych kierowane są do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze. Mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu polityki społecznej niezbędnej do rozumienia funkcjonowania ubezpieczeń społecznych w systemie prawa.

W założeniu programowym studia mają charakter interdyscyplinarny, kładąc jednak nacisk na zagadnienia prawne. W trakcie studiów prezentowane są zagadnienia z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa podatkowego oraz finansów publicznych, a także zagadnienia dotyczące postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz postępowania cywilnego rozpoznawczego i egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do praktycznego i codziennego realizowania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dodatkowo, w celu przygotowania pracowników do profesjonalnego wykonywania obowiązków, studia uwzględniają także zagadnienia etycznego postępowania urzędnika oraz przygotowują do zarządzania sobą i zespołem ludzi oraz do obsługi klienta.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i autorytety w dziedzinie prawa, polityki społecznej i psychologii – pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i jednocześnie praktyków – radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych. Obejmują m.in. wykłady interaktywne oraz praktyczne warsztaty, połączone z rozwiązywaniem kazusów.

czas trwania

2 semestry (łącznie 200 godzin wykładowych)

zasady naboru

Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia).

wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (dokumenty do pobrania na stronie internetowej: www.kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia,
  • kserokopia dowodu osobistego.

data rozpoczęcia

Kwiecień 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Katowice, ul. Bankowa 11B, pok. 2.02.
Kierownik Studiów: dr Urszula Torbus, urszula.torbus@us.edu.pl
Sekretariat: mgr Agata Galbierz, tel. 32/359 17 07, e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
Poniedziałek: 14.00 - 17.00
Wtorek: 11.00 - 14.00
Środa: 11.00 - 14.00
Czwartek: 11.00 - 14.00


 

termin składania dokumentów

Do 22 marca 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

opłata

1600 zł do 1.04.2019 r.
1600 zł do 1.10.2019 r.

Płatność ratalna (semestr letni):
I rata - do 01.04.2019 r. – 560 zł
II rata – do 15.05.2019 r. – 560 zł
III rata – do 15.06.2019 r. – 560 zł

Płatność ratalna (semestr zimowy):
I rata – do 01.10.2019 r. – 560 zł
II rata – do 15.11.2019 r. – 560 zł
III rata – do 15.12.2019 r. – 560 zł

limit przyjęć

60 osób

dodatkowe informacje

Ukończenie Studiów wymaga napisania pracy dyplomowej.

Absolwenci Studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.