facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Katalog kierunków i kryteria przyjęć

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2017/2018. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia rozpocznie się 1 czerwca 2017. Rejestracją objęte będą studia: pierwszego stopnia, jednolite magisterskie, drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia - prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Rejestracją nie będą objęte studia podyplomowe. Rekrutacja na ten poziom studiów, prowadzona jest bezpośrednio przez poszczególne sekretariaty na wydziałach, w miejscu i terminach podanych na stronach z ofertą studiów podyplomowych

Katalog kierunków studiów oraz kryteria przyjęć na rok akademicki 2017/2018

 

Oferowane poziomy studiów :

  • Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  • Studia drugiego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  • Jednolite studia magisterskie – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  • Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów, na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
  • Studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.