facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Katalog kierunków i kryteria przyjęć

rok akademicki 2019/2020 ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

Katalog kierunków studiów oraz kryteria przyjęć na rok akademicki

2019/2020

 

Katalog kierunków studiów oraz kryteria przyjęć na rok akademicki

2020/2021

Katalog kierunków - nabór na semestr letni 2019/2020

Katalog kierunków - nabór na semestr letni 2020/2021

Komplet informacji na temat programów kształcenia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim dostępny jest w informatorze „Karta kierunku” na stronie: informator.us.edu.pl.  

 

Oferowane poziomy studiów :

  • Studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
  • Studia drugiego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  • Jednolite studia magisterskie – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  • Studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzona w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.