facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu

Dlaczego warto podjąć studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu?

 • Kompetencje psychologiczne, kierownicze i coachingowe. Uczestnicy poznają psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka i uczą się sposobów ich wykorzystywania w pracy z ludźmi.
 • Warsztat, trening, symulacja. Na większości zajęć, obok mini-wykładów, stosowane są aktywizujące metody nauczania.
 • Renoma. Studia działają nieprzerwanie już 14 lat, co potwierdza, że sposób, w jaki nauczamy, jest  zgodny z oczekiwaniami naszych słuchaczy.
   

Studia są przeznaczone dla osób pełniących stanowiska kierownicze, przygotowujących się do podjęcia roli kierownika (menedżera), oraz wszystkich osób pragnących podwyższyć swoje kompetencje w obszarze kierowania ludźmi.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania ludźmi w organizacji. Program obejmuje trzy bloki tematyczne:

 • blok wiedzy i umiejętności psychologicznych,
 • blok poświęcony coachingowi i jego zastosowaniom w pracy menedżera,
 • blok ekonomiczno-prawny, dostarczający podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i prawa pracy.
   

Słuchacze zostaną wyposażeni w modelowe instrumenty zarządzania, zdobędą umiejętności przydatne w pracy menedżera związane z kierowaniem ludźmi, kontaktami społecznymi, autoprezentacją, rozwiązywaniem konfliktów i prowadzeniem negocjacji oraz rozwojem własnym i budowaniem własnego warsztatu pracy w roli menedżera.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego – osoby z wieloletnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym, a także przez praktyków – licencjonowanych trenerów i coachów, posiadających bogate doświadczenie warsztatowe i treningowe.

Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia studiów wydany przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, zawierający wykaz wszystkich zrealizowanych przedmiotów.

czas trwania

2 semestry
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem

zasady naboru

Ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie), kierunek dowolny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora (na stronie internetowej UŚ)
 • dyplom ukończenia studiów - kserokopia (oryginał do wglądu)
 • 2 zdjęcia
 • skierowanie w przypadku kierowania przez instytucję

data rozpoczęcia

1 października 2019 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Katowice, ul. Grażyńskiego 53, p. 437
Kierownik studiów: dr hab. Elżbieta Turska (elzbieta.turska@us.edu.pl)
Sekretariat: mgr Katarzyna Korner, katarzyna.korner@us.edu.pl
Katowice, ul. Grażyńskiego 53, p.437, tel. 32 35 99 716, 500 233 475

 

termin składania dokumentów

REKRUTACJA DO 06.10.2019

opłata

 • opłata semestralna wnoszona w całości: 1.550 zł za semestr (razem  3.100 zł)  płatne do 1.10.2019 (I semestr) oraz do 15.03.2020 (II semestr) 
 • opłata semestralna wnoszona w trzech równych częściach: 1630 zł za semestr (razem 3260 zł) (I semestr: część 1 do 1.10.2019, część 2 do 15.11.2019, część 3 do 15.12.2019; II semestr: część 1 do 1.03.2020, część 2 do 15.04.2020, część 3 do 15.05.2020)

limit przyjęć

40 osób

dodatkowe informacje

Warunki ukończenia studiów: obecność na zajęciach, uzyskanie zaliczeń z zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z przewidzianych w programie egzaminów, złożenie pracy dyplomowej.

Program studiów obejmuje m. in.: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, prawo pracy, podstawy coachingu i jego zastosowanie w pracy menedżera, zarządzanie ryzykiem i sytuacją kryzysową, public relations, procesy emocjonalne w funkcjonowaniu interpersonalnym, kierowanie i przywództwo, motywowanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem, trening negocjacji, autoprezentację i wystąpienia publiczne, trening twórczego rozwiązywania problemów, ocenianie i podejmowanie decyzji, asertywność w pracy menedżera, stres w pracy menedżera.

Liczba godzin: 220.

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.