Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Absolwenci podyplomowych studiów z wiedzy o regionie posiadają podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i języka śląskiego niezbędną do realizacji programu edukacji regionalnej. Są przygotowani pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej (lekcji wiedzy o regionie, zajęć pozalekcyjnych), przyjęcia roli lidera edukacji regionalnej w szkole, to znaczy m.in. koordynatora szkolnego programu edukacji regionalnej, prowadzącego szkolenia rady pedagogicznej w ramach WDN, animatora imprez regionalnych np. Dni Śląskich, konkursów wiedzy o regionie, konkursów recytacji w etnolekcie śląskim itp. Posiadają wiedzę i umiejętności do prowadzenia edukacji regionalnej w ramach innowacji pedagogicznej, np. autorskie klasy regionalne, programy regionalne i in. Są wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; w toku zajęć terenowych przeprowadzają ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzają miejsca i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Kolejność zgłoszeń

wymagane dokumenty

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe
  • podanie z prośbą o przyjęcie adresowane do kierownika Studiów
  • życiorys (CV, resumé)
  • kwestionariusz osobowy

data rozpoczęcia

październik 2019

miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny UŚ,
plac Sejmu Śląskiego 1,
pokój 13
(poniedziałek – piątek 10:00-16:00)

Kierownik studiów: Prof. dr hab. Jolanta Tambor
jolanta.tambor@us.edu.pl,
tel. 32 2009 424

termin składania dokumentów

5 października 2019

opłata

2000 zł (za jeden semestr)

4000 zł

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa otrzymają dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

dodatkowe informacje

Studia przeznaczone dla nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej: województwem śląskim.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.fil.us.edu.pl/studia-podyplomowe/podyplomowe-studia-z-wiedzy-o-regionie/

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.