facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podyplomowe Studia Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników

Przedmiotowe studia podyplomowe maja charakter doskonalący. Podstawowym celem edukacyjnym jest uzupełnienie nabytej wiedzy absolwentów studiów prawniczych lub absolwentów studiów innych kierunków o kształcenie w zakresie retoryki, erystyki, argumentacji, komunikacji interpersonalnej i społecznej, zasad etyki i kultury wypowiedzi, techniki i praktyki wystąpień publicznych. Drugim równorzędnym celem jest kształcenie własnego i zawodowego wizerunku poprzez znajomość zasad stylizacji osoby, znajomość etykiety, podstaw psychologii oraz sztuki aktorskiej.
Ukończenie przedmiotowych studiów podyplomowych przyczyni się niewątpliwie do osiągnięcia sukcesu zawodowego w wymiarze indywidualnym i instytucjonalnym poprzez pełne wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w pracy zawodowej, w kontaktach z mediami oraz w środowisku pracy.
Efekty kształcenia - absolwent posiada praktyczną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu retoryki stosowanej, erystyki, argumentacji, zasad etyki wypowiedzi, logopedii, technik aktorskich, psychologii, coaching’u, public relations.
 

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie:

 •  skutecznego przekonywania
 • poprawnej argumentacji
 • kompozycji tekstów mówionych i pisanych
 • potrafi wypowiadać się zgodnie z regułami kultury języka
 • umie we właściwy sposób posługiwać się środkami retorycznymi w wystąpieniach publicznych
 • potrafi umiejętnie prowadzić dyskusję, debatę i negocjacje
 • potrafi diagnozować typowe błędy logiczne i rozpoznawać chwyty erystyczne
 • potrafi rozwiązywać spory
 • potrafi przygotować prezentację z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • potrafi umiejętnie posługiwać się głosem, gestem, mimiką i panować nad stresem w wystąpieniach publicznych
 • zna zasady i potrafi kreować własny i zawodowy wizerunek
 • potrafi stosować zasady etykiety w konwersacji i wystąpieniach publicznych
 • zna i potrafi stosować metody coachingu w rozwoju osobistym

Kadra dydaktyczna - uczeni reprezentujący Wydział Filologiczny, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Radia i Telewizji oraz aktorzy Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

 

czas trwania

dwa semestry (zjazdy sobotnio-niedzielne w gmachu Wydziału Filologicznego w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 1).

zasady naboru

Podyplomowe Studia Sztuki Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników adresowane są głównie do prawników, jednak z oferty mogą również skorzystać absolwenci szkół wyższych wszystkich stopni i specjalności, dla których język trafnie oddający myśli i przekonujący stanowi podstawowe narzędzie pracy. Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest zapisanie się co najmniej 25 osób.

Adresatami podyplomowych studiów mogą być również firmy i organizacje, które chcą podnieść kompetencje zawodowe swoich pracowników. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydział Filologiczny zorganizował już dwie edycje przedmiotowych studiów na zlecenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - w każdej edycji uczestniczyło stu sędziów i prokuratorów.

data rozpoczęcia

październik 2015 roku

miejsce składania dokumentów

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pokój nr 113
Tel.: 32 2009264
Kierownik studiów : dr Halina Juszczyk
tel.: 32 2009264; e-mail: halina.juszczyk@us.edu.pl

termin składania dokumentów

10 października 2015 r.

opłata

1680 zł/semestr wnoszona w ratach lub jednorazowo 1600 zł/semestr

limit przyjęć

min. 25 osób

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.