facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podyplomowe studia Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego

Prawne aspekty pracy dziennikarza śledczego to studia otwarte, skierowane do licencjatów i magistrów studiów dziennikarskich, ale także wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem dochodzeń, pracą dziennikarzy śledczych oraz nieprawidłowościami w życiu społecznym i gospodarczym, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Na program studiów składają się przedmioty prawnicze, w tym zwłaszcza z zakresu kryminalistyki, a także psychologii, które powinny dostarczyć słuchaczom podstawową wiedzę z różnych obszarów, przydatną podczas prowadzenia dziennikarskiego dochodzenia. Program obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Ogólnym celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami prawnym związanymi z pracą dziennikarza śledczego. Po ich ukończeniu absolwent powinien wiedzieć jakie obszary jego działalności są objęte regulacjami prawnymi, znać te regulacje i rozumieć przepisy w nich się znajdujące. Będzie on także posiadać umiejętność dostrzeżenia nieprawidłowości w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego, przeprowadzić dochodzenie i wskazać, jakie przepisy zostały naruszone. Podczas toku studiów słuchacze zaznajomią się także z wybranymi zagadnieniami kryminalistyki i psychologii. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów zewnętrznych.

Zajęcia będą odbywały się w soboty od godz. 9.00 do 17.30 z półgodzinna przerwą obiadową oraz w niedziele od godz. 9.00 do 13.00, zgodnie z harmonogramem zajęć podanym do wiadomości słuchaczy, w budynku Wydziału Prawa i Administracji UŚ, w Katowicach przy ulicy Bankowej 11b.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

data rozpoczęcia

październik 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia i dokumenty należy składać na Wydziale Prawa i Administracji,
Bankowa 11 b, 40-007 Katowice,
tel. 32 359 17 07, 32 359 17 56 sekretariat pok. 2.2 (II piętro),
e-mail: agata.galbierz@us.edu.pl.

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku od 11.00 - 14.00.

termin składania dokumentów

od 15 czerwca do 30 września 2017 r.

opłata

Opłata za semestr: 2000 zł (w ratach 2100 zł).

limit przyjęć

min. 30 osób

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.