facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Nowości edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

W roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Śląskim zostaną uruchomione następujące nowe kierunki, specjalności, programy oraz formy i poziomy studiów:

 

 

 

STUDIA STACJONARNE od 2012/2013 

Nowy kierunek studiów:


Nowe specjalności/programy studiów — studia pierwszego stopnia,

 

Nowe specjalności/programy studiów — studia drugiego stopnia,

 • Specjalność: JĘZYK FRANCUSKI - TŁUMACZENIE SPECJALISTYCZNE I WSPOMAGANE KOMPUTEROWO — na kierunku Filologia ;
 • Specjalność: KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA SŁOWIAN POŁUDNIOWYCH I ZACHODNICH — na kierunku Filologia specjalność słowiańska.
 • Specjalność : STUDIA MIEJSKIE - na kierunku Socjologia
 • Specjalności : DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA KULTUROWA, EDYTORSTWO I REDAKCJA TEKSTU, JĘZYK I LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE -  na kierunku Filologia polska
 • Specjalności  na kierunku Geografia 
  • GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA,
  • GEOGRAFICZNE SYSTEMY INFORMACYJNAE - GIS,
  • GOSPODARKA TURYSTYCZNA,
  • HYDROKLIMATOLOGIA,
  • REKONSTRUKCJA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO,
  • TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA,
  • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE,
  • ZINTEGROWANE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM
 • Specjalności na kierunku Geologia
  • GEOLOGIA OGÓLNA I POSZUKIWAWCZA,
  • HYDROGEOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA WODNEGO,
  • OCHRONA LITOSFERY I ZASOBÓW ZŁÓŻ,
  • PALEONTOLOGIA I STRTYGRAFIA


Nowy poziom studiów

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Filologiczny

Zmiana nazwy specjalności/programu:

Wydział Filologiczny

Wydział Nauk Społecznych


 

STUDIA NIESTACJONARE od 2012/2013

Nowy kierunek studiów:

Nowy poziom studiów

Wydział Filologiczny

 

Nowe specjalności/programy studiów — studia pierwszego stopnia,

 • Specjalność : PRZESTRZENIE KULTURY -  na kierunku Kulturoznawstwo
 • Specjalność : WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE -  na kierunku Politologia

 

 

Nowe specjalności/programy studiów — studia drugiego stopnia,

 • Specjalność : STUDIA MIEJSKIE - na kierunku Socjologia
 • Specjalności  na kierunku Geografia 
  • GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA,
  • GEOGRAFICZNE SYSTEMY INFORMACYJNAE - GIS,
  • GOSPODARKA TURYSTYCZNA,
  • HYDROKLIMATOLOGIA,
  • REKONSTRUKCJA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO,
  • TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA,
  • ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE,
  • ZINTEGROWANE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM

 

Uwaga:
W przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, wybór specjalności następuje najwcześniej po pierwszym semestrze studiów.
W przypadku studiów drugiego stopnia, wybór specjalności następuje po dokonaniu przez kandydata wpisu na kierunek studiów.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie odpowiedniej liczby studentów, pozwalającej na uruchomienie grupy ćwiczeniowej.

 

Na skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz.7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń:
+48 32 359 17 78
Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.