Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/kandydat

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Progi punktowe, liczba kandydatów na 1 miejsce

Zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikacji,  żaden z kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim,  nie wprowadził ograniczenia w postaci wymaganych progów punktowych. W związku z czym Uczelnia nie podaje kandydatom do wiadomości wysokości progów punktowych osiągniętych w ramach przyjęć na studia w ubiegłorocznej rekrutacji.
Progi punktowe są ustalane rokrocznie w trakcie opracowywania przez komisje rekrutacyjne list rankingowych i są niezależne od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy bowiem między innymi od liczby kandydatów, osiągniętych przez nich w danym roku wyników egzaminu maturalnego oraz ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych.

Liczba kandydatów na 1 miejsce w latach ubiegłych

w roku akademickim 2018/2019 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2017/2018 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2016/2017 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2015/2016 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2014/2015 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2013/2014 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2012/2013 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2011/2012 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2010/2011 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2009/2010 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2008/2009 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2007/2008 studia stacjonarne studia niestacjonarne
w roku akademickim 2006/2007 studia stacjonarne studia niestacjonarne

 

Skróty

Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2020
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.