facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia zaoczne, przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ukończone studia licencjackie, magisterskie. Studia przygotowują słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
 

czas trwania

2 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

zasady naboru

Kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganej dokumentacji.

Ze względu na dużą ilość chętnych wprowadza się od X 2014 r., dodatkowe kryterium naboru którym jest ocena uzyskana na dyplomie licencjata lub magistra.

wymagane dokumenty

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych uległo zmianie podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, które jest dostępne na stronie wraz z klauzulą informacyjną http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty.  
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Zobowiązanie do wnoszenia opłat za studia podyplomowe
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • ksero dowodu osobistego;
  • odpis dyplomu magistra lub licencjata oraz ksero dyplomu magistra lub licencjata
  • ksero suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
  • opłata za semestr (po zakwalifikowaniu)
  • w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną - skierowanie, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji kierującej.
Program studiów obejmuje 385 godzin (ćwiczeń i wykładów) oraz 150 godzin praktyk w placówkach specjalnych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej.

data rozpoczęcia

21 wrzesień 2019

miejsce składania dokumentów

Wydział Pedagogiki i Psychologii:
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 220,
tel.: (32) 359-97-23
www.pedagogika.us.edu.pl, www.ip.us.edu.pl

Sekretarz: mgr Anna Setnik, e-mail. anna.setnik@us.edu.pl
Kierownik studiów: dr Sabina Pawlik, e-mail sabina.pawlik@us.edu.pl

termin składania dokumentów

nabór wrzesień 2019 26 czerwiec do 5 wrzesień 2019

opłata

Opłata jednorazowa za jeden semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności, opłata w ratach za jeden semestr studiów wynosi 1580 zł (I rata 520 zł, II rata 520 zł, III rata 540 zł)

limit przyjęć

36 osób

dodatkowe informacje

Program studiów:
Zarządzenie Rektora nr 85/2012

 

Skróty

Pytania dotyczące rekrutacji na studia zadzwoń: 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80,
32 359 16 22, 667 771 009.

Telefony czynne w godz. 7.30-15.30

email: rekrutacja@us.edu.pl
Problemy z systemem rejestracji kandydatów IRK zadzwoń: +48 32 359 17 78
Rekrutacja na studia podyplomowe jest prowadzona bezpośrednio na wydziałach, przez poszczególne sekretariaty obsługujące wybrane studia.
Cudzoziemcy - kontakt:

+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
email: admission@us.edu.pl
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.